REGULAMIN

 

I. Postanowienia ogólne
Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług i korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.pracownia.artilio.pl
Właścicielem Serwisu www.pracownia.artilio.pl jest firma Artilio Kornelia Bach a dokładniej:
Nazwa: Artilio Kornelia Bach
Adres: Kaliska 12, 83-300 Kartuzy
Tel. 794-025-688
E-mail: pracownia@artilio.pl
NIP: 589-183-80-48
REGON: 222045730
Warunkiem korzystania z serwisu internetowego  jest akceptacja poniższego regulaminu.

Definicje:

 • Klient– osoba fizyczna lub firma kupująca Produkty za pośrednictwem Slepu. Klient przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepuu internetowego jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Dokonanie zakupu w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją całego regulaminu.
 • Produkty – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy regulamin, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Sklepu.
 • Sklep – strona internetowa www.pracownia.artilio.pl, na której funkcjonuje sklep internetowy , w którym Klienci dokonują zakupów . Właścicielem domeny, na której funkcjonuje Sklep jest firma Artilio Kornelia Bach.
 • Sprzedawca – jednoosobowa działalność gospodarcza prowadzona pod nazwą Artilio Kornelia Bach, właściciel Sklepu.
 • Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.
 • Zamówienie – złożona przez Klienta dyspozycja, w której deklaruje on chęć zakupu Produktów prezentowanych w Sklepie.

II. Ceny produktów

 

 1. Wszystkie ceny Produktów znajdujących się w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.
 2. Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy towaru, które podane są w dalszej części Regulaminu.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, wraz z kosztami dostawy, podawana jest po wybraniu sposobu płatności i dostawy.

 

III. Koszt i sposób dostawy

 

 1. Klient wybiera sposób płatności i koszt dostawy spośród dostępnych w Serwisie opcji.
 2. Cennik i rodzaj dostawy:

POLSKA:

Gabaryt A (etui, notatniki,kopertówki itp)

  • Odbiór osobisty 0 zł (tylko po wcześniejszym uzgodnieniu)
  •  
  •  
  •  
  •  

Gabaryt B (torebki)

  •  
  •  o
  •  
  •  
  •  

KRAJE UE:

Ceny przesyłek poza granice PL ustalane są indywidualnie.

IV. Składanie zamówień

 

 1. Klient może składać Zamówienia w Serwisie przez 24 godziny na dobę, każdego dnia. Wysyłka zamówień odbywa się tylko w dni robocze.
 2. Zamówienie można złożyć:
  • W naszym Serwisie za pośrednictwem strony internetowej ww.pracownia.artilio.pl
   – zakupy z jednoczesnym założeniem konta w Serwisie (przydatne, bo przy kolejnych zamówieniach nie ma już potrzeby wypisywania danych)
   – zakupy bez zakładania konta.
  • Poprzez e-mail pracownia@artilio.pl
  • Telefonicznie pod numerem 794-025-688.
  • Poprzez wiadomość online (okienko czatu dostępne na stronie).
 3. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia w Serwisie, Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres e-mailowy wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia.
 4. Jeśli zajdzie potrzeba ustalenia dodatkowych szczegółów obsługa sklepu skontaktuje się z Kupującym telefonicznie lub mailowo.

V. Płatność

 

   1. Należność, jaką Klient powinien uiścić podana jest w Zamówieniu
   2. Zamówienia można opłacać przelewem na konto wskazane na stronie zamówienia, powtórnie podane w e-mailu, który Klient otrzymuje po zakupie.

Właściciel: ARTILIO Kornelia Bach
Adres: Kaliska 12, 83-300 Kartuzy
Konto Deutche Bank: 87 1910 1048 2622 3656 1938 0001
Tytuł przelewu:

   • przy zamówieniu przez serwis  – wpisać numer Zamówienia
   • przy zamówieniu składanym za pośrednictwem e-maila – podać adres e-mail, z którego składane było Zamówienie.
   • przy zamówieniu składanym telefonicznie – podać imię, nazwisko i numer telefonu, z którego składane było Zamówienie
  1. Na wpłatę czekamy 7 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia Zamówienia. Po tym czasie Zamówienie zostaje anulowane.
  2. Płatność może być też dokonana przez serwis PayPal . W celu skorzystania z tej formy płatności proszę o kontakt telefoniczny lub e-mail.

VI. Realizacja i dostawa zamówień.

 

   1. Realizację Zamówienia rozpoczynamy w przypadku przedpłaty na konto, po zaksięgowaniu przelewu.
   2. Przesyłki nadajemy od 4 do 7(zamówienia personalizowane do 7 dni) dni roboczych od rozpoczęcia realizacji Zamówienia.
   3. Odbiór osobisty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.
   4. Przy wyborze dostawy przez kuriera bardzo prosimy o sprawdzenie zawartości przesyłki przy kurierze. W przypadku uszkodzenia lub ubytku przesyłki kurierskiej, należy spisać z Kurierem protokół, w którym ujęta będzie data i godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia lub ubytku przesyłki. Protokół posłuży do złożenia reklamacji w firmie kurierskiej. Bez protokołu reklamacje dotyczące przesyłki nie będą uwzględniane.
   5.  W razie widocznego uszkodzenia przesyłki dostarczanej przez Pocztę Polską należy odmówić jej przyjęcia oraz z awizem udać się do odpowiedniej placówki Poczty Polskiej i tam w obecności pracownika Poczty Polskiej otworzyć przesyłkę. W przeciwnym razie reklamacje związane z uszkodzeniem przesyłek dostarczanych przez Pocztę Polską nie będą przyjmowane.
   6. W razie niedostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską w terminie 14 dni kalendarzowych od jej nadania, prosimy o kontakt. Zostanie wówczas złożona reklamacja na Poczcie.

 

VII. Reklamacje i zwroty

 

   1. Przed odesłaniem Produktu na reklamację lub zwrot prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady.
   2. Jeśli w produkcie brakuje jakiegoś elementu, Produkt jest niezgodny z Zamówieniem, w Produkcie podczas użytkowania powstała wada, prosimy przesłać produkt na reklamację.
   3. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym dane Klienta, opis reklamowanej wady, dowód zakupu, numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków.
   4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
   5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt jest odsyłany do Klienta w stanie, w jakim został dostarczony do Sprzedawcy, uprzednio Sprzedawca skontaktuje się w tej sprawie z Klientem.
   6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.
   7. Zgodnie z przepisami, zwrotom nie podlegają produkty niestandardowe, wykonane na zamówienie Klienta.
   8. Zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt w stanie niepogorszonym w terminie do 14 dni od chwili dostarczenia pisma o odstąpieniu od Umowy. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w którym zawarty zostanie numer rachunku lub adres, na który mamy dokonać zwrotu środków.
   9. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta. W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przekazu.
   10. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny Produktu zostanie przelany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   11. Koszt przesyłek reklamacyjnych pokrywa Sprzedawca.

 

VIII.  Usługi dodatkowe

   1. Produkty specjalne, niestandardowe, inne niż oferowane na stronie, wykonujemy tylko po przedpłacie na konto.

 

IX. Postanowienia końcowe

 

   1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia go na stronie www.pracownia.artilio.pl
   2. W kwestiach nie uregulowanych postanowieniami Regulaminu, stosuje się właściwe przepisy prawa polskiego.
   3. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sprzedawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe rzeczowo polskie sądy powszechne.
   4. Regulamin ten jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
   5. W sprawach, których nie reguluje niniejszy Regulamin zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych.