REKLAMACJE I ZWROTY

VII. Reklamacje i zwroty

   1. Przed odesłaniem Produktu na reklamację lub zwrot prosimy o kontakt w celu wyjaśnienia wątpliwości lub uzyskania porady.
   2. Jeśli w produkcie brakuje jakiegoś elementu, Produkt jest niezgodny z Zamówieniem, w Produkcie podczas użytkowania powstała wada, prosimy przesłać produkt na reklamację.
   3. Reklamowany Produkt należy odesłać na adres Sprzedawcy wraz z formularzem reklamacyjnym zawierającym dane Klienta, opis reklamowanej wady, dowód zakupu, numer rachunku do ewentualnego zwrotu środków.
   4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Serwis przesyłki z reklamowanym Produktem. W przypadku uznania reklamacji, Produkt zostanie w pierwszej kolejności naprawiony lub wymieniony na nowy, a jeśli będzie to niemożliwe Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu.
   5. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Sprzedawcę, Produkt jest odsyłany do Klienta w stanie, w jakim został dostarczony do Sprzedawcy, uprzednio Sprzedawca skontaktuje się w tej sprawie z Klientem.
   6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Klient ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od daty odbioru przesyłki.
   7. Zgodnie z przepisami, zwrotom nie podlegają produkty niestandardowe, wykonane na zamówienie Klienta.
   8. Zwracany Produkt należy odesłać na własny koszt w stanie niepogorszonym w terminie do 14 dni od chwili dostarczenia pisma o odstąpieniu od Umowy. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, w którym zawarty zostanie numer rachunku lub adres, na który mamy dokonać zwrotu środków.
   9. Zwrot pieniędzy za odesłany Produkt nastąpi na konto bankowe, wskazane przez Klienta lub, o ile Klient nie posiada własnego rachunku bankowego, przekazem pocztowym na adres podany przez Klienta. W przypadku zwrotu pieniędzy przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przekazu.
   10. Zwrot zapłaconej przez Klienta ceny Produktu zostanie przelany w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
   11. Koszt przesyłek reklamacyjnych pokrywa Sprzedawca.